หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 


1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2566
2. การบรรจุและแต่ง่ตั้งบุคลากร [อ่าน 72 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2566


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2566


 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.