หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
   
 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ee929b52cfc48c7f4a4f95ba7e98988b.pdf_060723_153332.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2566
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.