ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
2ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
3จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์อีซูซุ เลขทะเบียน 6433 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
4ซื้อกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
5ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
6ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
7ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
8จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์รถกระเช้าพร้อมเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 004-28-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
9ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
10จ้างจ้างตัดกระจกเงาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
11จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณตรงข้ามสระน้ำซอยเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
12ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
13ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
14ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เสาไฟฟ้า ยาว 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
15ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2566
16ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 2566
17ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
18จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจำเนียร แสนราช หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
19จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
20จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่สีมา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
21ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 2566
22ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 2566
23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
25จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง แท่นตัดถนน หมายเลขครุภัณฑ์ 086-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
26ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1%และจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
27ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) HP W1107A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
28จ้างเหมาจัดเตรียมพร้อมตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
29ซื้อสังฆทาน และขี้ผึ้ง สำหรับใช้ในโครงการประเพณีหล่อเทียนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
30 จ้างทำแบบพิมพ์หล่อเทียน แบบมีหัวแหลม สแตนเลส จำนวน 6 อัน ตามโครงการประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
31ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
32จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
33ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายการวัสดุเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ค. 2566
34ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ค. 2566
35 จ้างจ้างผู้นำการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2566
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2566
37ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (Battery Canon NB-13L) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2566
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ค. 2566
39ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกรกฎาคม 2566 ให้กับโรงเรียนบ้าน แม่ระมาดราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านห้วยนกแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายผัด แสนตามาศ ชุมชนนกแล หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ระมาด กว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.25 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
42ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
43ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2566
44จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ บง 6433 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2566
46จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7805 ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ 011-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2566
47ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิ.ย. 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านห้วยนกแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ระมาด รวมจำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2566
48ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านห้วยนกแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ระมาด ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิ.ย. 2566
49 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านห้วยนกแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ระมาด ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิ.ย. 2566
   
   
   
   
            
   
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.