นายธนพัฒน์ เครือตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธนากร ทวีคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายไพฑูรย์ ทรงพระทัย
เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติการ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.