นางอมลรัตน์ มีเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวธิดารัตน์ ชมพูวนิชกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวทิฆัมพร ทองสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.