นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันทร์เพ็ญ อ๊ะนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางตีรณา วัฒนธินนภัค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางลัดติการณ์ ดวงสุภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายธนวัตฒ์ กงภูธร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นายมาโนช ฝั้นสาย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอาริยา เอี่ยมเล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.