นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
มือถือ 081-399-3395
นางนงคราญ สุริเมือง
รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 097-992-0658
นายสุวัฒน์ สุรินต๊ะ
รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 084-369-4412
นายฝน ก้อนแก้ว
เลขานุการนายก
มือถือ 081-379-5350
นายรบ รินดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มือถือ 082-968-3350
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.