นายบัญญพนต์ สุริเมือง
ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 097-918-5887
นางทองสี วงศ์ไชย
รองประธานสภาเทศบาล มือถือ 097-963-7058
นายบัญญพนต์ สุริเมือง
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 097-918-5887
นางศรีวรรณ สมบูรณ์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 086-215-6389
นายแสงเดือน ดอยแก้วขาว
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 087-079-8016
นายสมศักดิ์ ฟุ่มฟองฟู
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 000-000-0000
นางวรัญญา กันจัน
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 085-836-4867
นายอาทิตย์ คำจันทร์
สมาชิกเทศบาลเขต 1
มือถือ 092-490-5980
นางทองสี วงศ์ไชย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 097-963-7058
นางขจร ศรีวงษ์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 095-627-9890
นางภาวนา เหล็กเพชร
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 081-740-7514
นายทวิช สุดช่วย
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 088-144-3027
นายสมบุญ บุญมาก
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 084-048-6351
นายโสภณ หล่อเจริญทรัพย์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
มือถือ 082-881-7226
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.