อำเภอแม่ระมาดสันนิษฐานว่า  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ต่อมามีประชาชนในจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด อาทิ  ลำพูน  เชียงใหม่  ลำปาง แพร่  น่าน  พากันอพยพมาหาพื้นที่ทำมาหากิน โดยอาศัยลำห้วยแม่ระมาดในการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เมื่อปรากฏว่าเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกกันว่า “บ้านแม่ระมาด” ตามชื่อลำห้วย และในขณะนั้นก็มีฐานะเป็นเพียงเมืองหน้าด่านขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาพญาอินทรคีรี นายอำเภอแม่สอดสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ตำบลแม่ระมาดได้มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างไกลจากอำเภอแม่สอดมาก การคมนาคมไม่สะดวก เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง จึงได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ระมาดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๔  ทางราชการจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่ระมาด  โดยมีขุนโสภิตบรรณลักษณ์  หรือนายอำพัน  กิตติขจรเป็นนายอำเภอคนแรก
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.