ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู่ที่ ๖
   
 

 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนแม่ปุ้ม หมู่ที่ ๖ ชุมชนดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๙ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร b115e95180af3cedc7a1b6d8e1bb1a74.pdf_060723_140437.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.