ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนดอนคีรี หมู่ที่ ๕
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนดอนคีรี หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนดอนคีรี
หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 01.pdf_060723_140409.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 02_0_060723_140409.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.