ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในเขตชุมชนนกแล หมู่ที่ ๒ ชุมชนนกแล ตำบลแม่ระมาด กว้าง ๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศร่างการประกวดราคา.pdf_080524_150237.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.