ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในเขตชุมชนนกแล หมู่ที่ 2 ชุมชนนกแล ตำบลแม่ระมาด กว้าง 3.80-5.00 เมตร ยาว 1,546 เมตร หนา 0.05 เ
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2567
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.