ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf_130224_150316.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.