รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการกำกับติดตามฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf_311023_150652.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 0-5558-1119
Line ID @maeramatmunicipality
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 5630408@dla.go.th

วันจันทร์ - วันศุกร์
(หยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.