หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่ระมาด จัดโครงการวัยใสกับภัยใกล้ตัว  
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดโครงการวัยใสกับภัยใกล้ตัว โดย ดร.ชัยณรงค์ มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการวัยใสกับภัยใกล้ตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามารถรู้เท่าทันภัยต่างๆที่อยู่รอบๆตัวได้ สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมสันทนาการ \"การทำความรู้จัก และการแนะนำตัวเอง\" ในส่วนของการอบรม ได้รับเกียรติวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง “วัยใสกับภัยใกล้ตัว” โดย นายอานนท์ วงษา นักจิตวิทยา โรงพยาบาลแม่ระมาด และทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแม่ระมาด อบรมให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันภัยใกล้ตัว และศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้น” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.07 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 195 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย