Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กาดโฮ้งต้า@แม่ระมาด
Responsive image
กาดโฮ้งต้าเป็นตลาดนัดชุมชนในอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก เปิดทำการทุกวันพุธ เวลา 15.00-20.00 น.  ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ส่งเสริมอาชีพและการค้าขายของคนในชุมชน  สินค้าในตลาดก็มีราคาไม่สูงมากนัก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่วนมากก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ที่นำพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนมาขาย เนื่องจากในอำเภอประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกับข้าวพื้นเมือง ขนมไทยและของใช้จิปาถะอื่นๆอีกด้วย
คงสงสัยกันใช่มั้ยคะ ว่ากาดโฮ้งต้าแปลว่าอะไร ? คำว่า กาด ในภาษาเหนือแปลว่าตลาด คำว่า โฮ้ง (อ่านว่า โห้ง) ในภาษาเหนือแปลได้ประมาณว่า ลุ่ม คำว่าต้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ท่าน้ำ ซึ่งรวมแล้วจะแปลได้ว่า ตลาดริมแม่น้ำ นั่นเองค่ะ ซึ่งเหตุผลที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่า ตลาดตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ และอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอีกด้วยบรรยากาศเหมาะกับการนั่งชิวได้อารมณ์ชนบทริมน้ำมากๆเลย
         
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565