Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พระพุทธรูปหินอ่อนวัดดอนแก้ว
Responsive image
...จากคำบอกเล่ากันมา พระพุทธรูปหินอ่อนเป็นประติมากรรมของชาวพม่า ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแท่งได้แกะสลักพร้อมกัน ๓ องค์ องค์แรกได้ประดิษฐานประเทศอินเดีย องค์ที่สองประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน และองค์ที่สามประดิษฐานที่วัดดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูงจากฐานถึงเคียร ๗๓ นิ้ว มีลักษณะ  ที่สวยงามมาก
                   ครูบาขาวปีพร้อมขุนแม่ระมาดไมตรี และชาวบ้านแม่ระมาดได้ไปติดต่อขอบูชาจากประเทศพม่า ในราคา ๘๐๐ รูปี       โดยนำมาทางเรือ ผ่านเมืองมะละแหม่ง แล้วเดินทางต่อจนถึงท่าเรือจองโต จากท่าเรือแห่งนี้ท่านครูบาขาวปี ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านและชาวภาคเหนือได้ไปรับพระพุทธรูปหินอ่อนพร้อมญาติโยมอัญเชิญขึ้นบนเกวียน แล้วเดินทางถึงเมืองกรุกกริก          บ้านจ่อแฮ (บ้านกะเหรี่ยง) การเดินทางด้วยความยากลำบากเพราะเป็นภูเขาสูงชันมาก จึงล่าช้ามาก ต้องนอนพักแรมระหว่างทาง  บางแห่งถึง ๒ คืน จากนั้นก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านป๋างการ การเดินทางรวดเร็วขึ้นเพราะเป็นพื้นที่ราบจนกระทั่งถึงหมู่บ้าน เมียวดี   ริมฝั่งแม่น้ำเมยเขตประเทศพม่า ตรงข้ามบ้านท่าสายลวด อำเภอแม่สอดปัจจุบัน จึงอัญเชิญลงจากเกวียน ข้ามแม่น้ำเมย                   เข้าเขตประเทศไทย ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพักผ่อนที่บ้านท่าสายลวด ๓ คืน จึงเดินทางเข้าเขตอำเภอแม่ระมาด และ อัญเชิญพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐาน ณ วัดดอนแก้วแห่งนี้ การไปอัญเชิญครั้งนี้อยู่ระหว่างเดือน ๕ (เดือนเมษายน ฑ.ศ. ๒๔๖๕) รวมเวลาที่ไปอัญเชิญพระพุทธรูปหินอ่อนครั้งนี้ ๑๒ วัน จนถึงปัจจุบันนาน ๙๒ ปี...
       
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565