“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร ICT เพื่อประชาชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด”  
 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร ICT เพื่อประชาชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ICT เจ้าหน้าที่ ICT ประจำชุมชน และอาสาสมัคร ICT เพื่อประชาชน เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากร และประชาชน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.10 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย