การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 114 ท่าน