แจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
          งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลแม่ระมาด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีต่างๆ  และค่าขยะมูลฝอย  พร้อมค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตร้านค้าต่างๆ   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  รับชำระตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑      
-ภาษีป้าย  รับชำระตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
-ภาษีบำรุงท้องที่ รับชำระตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑    
-ค่าขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๑

          **  สามารถมาชำระได้ที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ในวันและเวลาราชการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ได้แก่  ใบอนุญาตสะสมอาหาร ,ใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม ,ใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ  สามารถมาชำระได้ที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เทศบาลตำบลแม่ระมาด  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 16.33 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 134 ท่าน