ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
2ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
3จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์อีซูซุ เลขทะเบียน 6433 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
4ซื้อกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
5ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
6ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
7ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
8จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์รถกระเช้าพร้อมเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 004-28-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
9ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
10จ้างจ้างตัดกระจกเงาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566