อัลบั้มภาพ โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 6 ชุมชนดอนแก้ว
* อัลบั้ม *
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 241 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2566
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2566
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2566
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2566
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2566

พิธีสืบชะตา เพื่อสืบต่ออายุให้ยืนยาว เสริมสร้างความสุขความเจ
พิธีสืบชะตา เพื่อสืบต่ออายุให้ยืนยาว เสริมสร้างความสุขความเจ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จั
จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ดำเนินการซ่อมแซมก๊อกน้ำที่ชำรุด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้า  หน้
ดำเนินการซ่อมแซมก๊อกน้ำที่ชำรุด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้า หน้
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ได้ดำเนินการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้ดำเนินการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมให
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมให
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ  บรมราชิ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชิ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำ  ความสะอาดฌาปนสถานว
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำ ความสะอาดฌาปนสถานว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ  บรมราชิ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2565
ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่
ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อ  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร
เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขอ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขอ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม  ราชิ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของกองช่าง ซึ่งได้  ดำเนินการฉีดล้างทำ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของกองช่าง ซึ่งได้ ดำเนินการฉีดล้างทำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอังกูร แก้
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอังกูร แก้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2565
[ 1 ][ 2 ]  >  >>